Base64 jQuery – Ajax – Php

Harika bir fonksiyonu sizlerle paylaşmak istiyorum. jQuery’de base64’e encode edip, php’de veya tekrar jQuery’de decode etmek istediğiniz hmtl kodlarını kusursuz bir şekilde dönüşüm gerçekleştiriyor. Bu yazının kaynağında arkadaş detaylı bir şekilde anlatmış. İçeriğin detayı öğrenmek isterseniz buyrun buradan.

base64 hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız buradaki dokümanı inceleyebilirsiniz.

if (typeof(WebToolKit) == "undefined") {
	var WebToolKit = {};
};

WebToolKit.base64 = {

	keyStr : "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=",

	encode : function (input) {
		var output = "";
		var chr1, chr2, chr3;
		var enc1, enc2, enc3, enc4;
		var i = 0;

		if (typeof(String.prototype.utf8encode) !== "undefined") {
			input = input.utf8encode();
		}

		do {
			chr1 = input.charCodeAt(i++);
			chr2 = input.charCodeAt(i++);
			chr3 = input.charCodeAt(i++);

			enc1 = chr1 >> 2;
			enc2 = ((chr1 & 3) << 4) | (chr2 >> 4);
			enc3 = ((chr2 & 15) << 2) | (chr3 >> 6);
			enc4 = chr3 & 63;

			if (isNaN(chr2)) {
				enc3 = enc4 = 64;
			} else if (isNaN(chr3)) {
				enc4 = 64;
			}

			output = output + this.keyStr.charAt(enc1) + this.keyStr.charAt(enc2) +
			this.keyStr.charAt(enc3) + this.keyStr.charAt(enc4);
		} while (i < input.length);

		return output;
	},

	decode : function (input) {
		var output = "";
		var chr1, chr2, chr3;
		var enc1, enc2, enc3, enc4;
		var i = 0;

		input = input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g, "");

		do {
			enc1 = this.keyStr.indexOf(input.charAt(i++));
			enc2 = this.keyStr.indexOf(input.charAt(i++));
			enc3 = this.keyStr.indexOf(input.charAt(i++));
			enc4 = this.keyStr.indexOf(input.charAt(i++));

			chr1 = (enc1 << 2) | (enc2 >> 4);
			chr2 = ((enc2 & 15) << 4) | (enc3 >> 2);
			chr3 = ((enc3 & 3) << 6) | enc4;

			output = output + String.fromCharCode(chr1);

			if (enc3 != 64) {
				output = output + String.fromCharCode(chr2);
			}
			if (enc4 != 64) {
				output = output + String.fromCharCode(chr3);
			}
		} while (i < input.length);

		if (typeof(String.prototype.utf8decode) !== "undefined") {
			return output.utf8decode();
		} else {
			return output;
		}
	}
};

WebToolKit.utf8 = {

	encode : function (string) {
		string = string.replace(/\r\n/g,"\n");
		var utftext = "";

		for (var n = 0; n < string.length; n++) {
			var c = string.charCodeAt(n);
			if (c < 128) {
				utftext += String.fromCharCode(c);
			}
			else if((c > 127) && (c < 2048)) {
				utftext += String.fromCharCode((c >> 6) | 192);
				utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
			}
			else {
				utftext += String.fromCharCode((c >> 12) | 224);
				utftext += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128);
				utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
			}
		}

		return utftext;
	},

	decode : function (utftext) {
		var string = "";
		var i = 0;
		var c = c1 = c2 = 0;
		while ( i < utftext.length ) {
			c = utftext.charCodeAt(i);
			if (c < 128) {
				string += String.fromCharCode(c);
				i++;
			}
			else if((c > 191) && (c < 224)) {
				c2 = utftext.charCodeAt(i+1);
				string += String.fromCharCode(((c & 31) << 6) | (c2 & 63));
				i += 2;
			}
			else {
				c2 = utftext.charCodeAt(i+1); c3 = utftext.charCodeAt(i+2);
				string += String.fromCharCode(((c & 15) << 12) | ((c2 & 63) << 6) | (c3 & 63));
				i += 3;
			}
		}
		return string;
	}
};

function base64_encode(input) {
	input = WebToolKit.utf8.encode(input);
	input = WebToolKit.base64.encode(input);
	return encodeURIComponent(input);
}

function base64_decode(input) {
	input = WebToolKit.base64.decode(input);
	input = WebToolKit.utf8.decode(input);
	return input;
}

Bu sayfa 1.140 kez görüntülendi.

Ahmet

Sıradan bloglardan birisi :)

Bunlar da hoşunuza gidebilir...